Ustawa 2.0

Ustawa 2.0


Uwagi do projektu Statutu UO można przesyłać na adres: statut2019@uni.opole.pl do dnia 4 III 2019 r. (ze wskazaniem paragrafu, do którego się odnoszą)


Debata społeczności akademickiej na temat projektu Statutu UO odbędzie się w czwartek 28 II 2019 r. o godz. 17.30 w Auli A i B przy ul. Oleskiej 48


Rektor UO zaprasza serdecznie wszystkich pracowników i studentów Uniwersytetu!
.