Organizacja roku akademickiego 2018/2019

Dzień adaptacyjny:
28 września 2018 r. (piątek)

Inauguracja roku:
03 października 2018 r.

Święto Uniwersytetu:
12 marca 2019 r., godz. 18.00 (kościół pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła, pl. Mickiewicza 10, Opole) - jubileuszowa msza święta

13 marca 2019 r., godz. 19.00 (Filharmonia Opolska, ul. Krakowska 24, Opole) - uroczystość 25-lecia Uniwersytetu Opolskiego 

Semestr zimowy

01.10.2018 - 29.01.2019*
okres zajęć dydaktycznych

02.11.2018
dzień wolny od zajęć dydaktycznych

24.12.2018 - 06.01.2019
przerwa świąteczna

30.01.2019 - 12.02.2019
sesja egzaminacyjna, w tym:
30.01.2019 - egzamin z języka obcego

13.02.2019 - 17.02.2019
przerwa międzysemestralna

18.02.2019 - 01.03.2019
sesja poprawkowa, w tym:
18.02.2019 - egzamin poprawkowy z języka obcego

W dniu Inauguracji przewidywane są tylko godziny rektorskie.
*28 stycznia 2019 r. (poniedziałek) będą odbywały się zajęcia przewidziane rozkładem zajęć na czwartek, a 29 stycznia 2019 r. - zajęcia przewidziane rozkładem zajęć na piątek.

Semestr letni

18.02.2019 - 14.06.2019*
okres zajęć dydaktycznych

13.03.2019
dzień wolny od zajęć dydaktycznych (Święto UO)

18.04.2019 - 23.04.2019
przerwa świąteczna

02.05.2019
dzień wolny od zajęć dydaktycznych

17.06.2019 - 28.06.2019
sesja egzaminacyjna, w tym:
17.06.2019 egzamin z języka obcego

02.09.2019 - 13.09.2019
sesja poprawkowa, w tym:
02.09.2019 egzamin poprawkowy z języka obcego

Uwaga! Termin Piastonaliów zostanie ustalony przez Rektora w porozumieniu z Samorządem Studenckim na początku semestru letniego i powinien obejmować dwa dni: wtorek i środę.

*29 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) będą odbywały się zajęcia przewidziane rozkładem zajęć na środę.

.