,,Wielkie żarcie" w mediach. Zdrowie, diety, tożsamość

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: ,,Wielkie żarcie" w mediach. Zdrowie, diety, tożsamość

Konferencja z serii ,,Stromata Anthropologica" odbędzie się w dniach  27-29 kwietnia 2020 r. w Pokrzywnej, k. Opola. Jej temat to: Wielkie żarcie” w mediach. Zdrowie, diety, tożsamość. Tę niezwykle interesującą konferencję organizuje już po raz kolejny Katedra Nauk o Kulturze i Religii UO.

Nauki humanistyczne i społeczne dostrzegają  oczywistą wagę problematyki jedzenia, pokarmu, diet i żywienia bądź to jako obszaru o względnie autonomicznej randze i znaczeniu, bądź też jako dogodnego punktu wyjściowego dla szerszej refleksji o kulturze.

W tym kontekście problematyzowanie takich między innymi zjawisk jak społeczne dystanse i podziały, nieprzejrzystość granic między sferą prywatną a publiczną, kulturowe i symboliczne formy kapitału czy też stawianie pytań o codzienne mikropraktyki, o ich związki z problematyką władzy, podmiotowości, ciała, zdrowia i tożsamości wydaje się być zasadną i obiecującą, choć rzecz jasna nie jedyną możliwą strategią. 

Organizatorzy proponują utrzymanie się w ramach szeroko pojętej formuły "pokarmowej", zarazem jednak przenosząc akcent z samego jedzenia jako sfery obiektów i działań na swoiste konfiguracje społecznych praktyk ich uwidaczniania i dyskursywizacji oraz na ich efekty w postaci medialnych i tekstowych reprezentacji.

W kręgu zainteresowań uczestników znajdą się zarówno te względnie starsze ich formy, związane głównie z klasycznymi oraz elektronicznymi mediami, jak i dopiero wyłaniające się zjawiska, które powstają i krążą w globalnej Sieci komunikacyjnej. Przykładów interesujących w tym kontekście zjawisk jest wiele. Weźmy chociażby rozmaite trendy żywieniowe popularne w internecie (mukbang, jedzenie na czas, ,,na ilość"); wzmożony nacisk na estetykę jedzenia (foodporn), mnogość vlogów, blogów, for i grup dyskusyjnych poświęconych zdrowemu żywieniu, gotowaniu, a z drugiej strony platform gromadzących praktyków niejedzenia: ludzi cierpiących na anoreksję, bulimię, grupy pro-ana; kulinarne programy w konwencji reality show, gdzie restauratorzy zyskują status celebrytów, a ich uczestnikami mogą być także dzieci.

- Proponujemy otwarcie przestrzeni dla szerokiego namysłu badawczego reprezentantów różnych dyscyplin wiedzy – zachęcają organizatorzy.

Materiały z konferencji zostaną opublikowane w serii „Stromata Anthropologica”, w którym według nowego rozporządzenia za opublikowany tekst przysługuje autorowi 20 punktów.

Szczegółowe informacje o konferencji znajdują się TUTAJ

Zgłoszenia udziału, wraz z imieniem i nazwiskiem, tytułem, afiliacją oraz propozycją tematu prosimy przesyłać do 29 lutego 2020 r. na adres: stromata@uni.opole.pl

Organizatorem konferencji jest Katedra Nauk o Kulturze i Religii, Uniwersytet Opolski.

.