Zmarł prof. Witold Wacławek, wieloletni pracownik UO

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Zmarł prof. Witold Wacławek, wieloletni pracownik UO

Prof. dr hab. inż. Witold Wacławek był wieloletnim pracownikiem Instytutu Chemii Uniwersytetu Opolskiego. Przez dwie kadencje był prorektorem ds. nauki, pełnił również funkcję dziekana Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii oraz wicedyrektora Instytutu Chemii, a także był przewodniczącym Sekcji Ochrony Środowiska PTChem oraz Opolskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Chemicznego.

Wypromował 14 doktorów. Był twórcą i pierwszym redaktorem naczelnym czterech czasopism naukowych (trzy są na Liście Filadelfijskiej, a jedno z nich ma obecnie IF = 1,467) oraz organizatorem międzynarodowej konferencji ekologicznej ECOpole, która odbyła się już 28 razy. Wygłaszali na niej referaty wybitni naukowcy z całego świata, w tym trzej nobliści: prof. Paul Crutzen (2011), prof. Gerhard Ertl (2014), sir Harold Kroto (2017).

Prowadził badania oddziaływań międzymolekularnych oraz półprzewodników organicznych. Od początku lat dziewięćdziesiątych zajmował się też chemią środowiska.

Pasjonował się historią powstawania pojęć i teorii naukowych (chemii i fizyki) oraz osobowościami ich twórców. Jest autorem kilku książek oraz wielu artykułów naukowych.

Był ciepłym i przyjacielskim człowiekiem, życzliwym  dla pracowników i studentów i takim pozostanie w naszej pamięci.

Więcej informacji o prof. Witoldzie Wacławku można znaleźć w artykule: "Złoty Jubileusz pracy naukowej Profesora Witolda Wacławka w Zlotych Horach" - tutaj

Msza święta w intencji prof. dra hab. inż. Witolda Wacławka zostanie odprawiona
24 stycznia 2020 roku o godz. 14 w nowej kaplicy cmentarnej Opole-Półwieś, po której nastąpi odprowadzenie na miejsce wiecznego spoczynku.   

.