Rejestracja na lektoraty dla studentów studiów I i II stopnia

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Rejestracja na  lektoraty dla studentów studiów I i II stopnia

Rejestracja żetonowa na egzaminy w styczniu 2020 i lektoraty na semestr letni 2019/2020

SJO zaprasza wszystkich studentów studiów I stopnia do zapoznania się z warunkami i regulaminem rejestracji na lektoraty na semestr letni oraz rejestracji na egzaminy z języków obcych w sesji zimowej. Informacje na ten temat na podstronie: Rejestracja elektroniczna dla studentów (www.usosweb.uni.opole.pl, zakładka: Instrukcje)

Do czasu rejestracji prosimy sprawdzić swój login oraz stan posiadanych żetonów.

Terminy rejestracji:

1. Rejestracja na lektoraty

7  – 12 stycznia 2020 r. – I etap dla II i III roku (dla tych studentów, którzy do tej pory nie rozpoczęli lektoratu)
13 – 19 stycznia 2020 r. – II etap dla I roku

10 lutego 2020 r. – zatwierdzenie rejestracji.

2. Rejestracja na egzaminy w sesji zimowej: 17 – 21 stycznia 2020 r.

UWAGA!

Przy rejestracji prosimy o zwrócenie uwagi na opis grupy, do której zamierzają się Państwo zarejestrować. Grupy z opisem:

- „Przepis lektoratu" NIE ODBYWAJĄ ZAJĘĆ i są przeznaczone wyłącznie dla     studentów posiadających uprawnienia do przepisu lektoratu.

- „Dla studentów z certyfikatem” - są dla studentów posiadających stosowny CERTYFIKAT  B2 uprawniający tylko do przepisu egzaminu. W tym wypadku należy również zarejestrować się na inny język, by zaliczyć 120 godz. lektoratu na dowolnym poziomie na ocenę (bez egzaminu).

Konsekwencją błędnej rejestracji z winy studenta jest utrata żetonu.

Już niedługo rusza rejestracja  nieżetonowa na lektoraty B2+ z językiem specjalistycznym na semestr letni 2019/2020.

Studium Języków Obcych zaprasza wszystkich studentów studiów II stopnia do zapoznania się z warunkami i regulaminem rejestracji na lektoraty na semestr letni.

Informacje na ten temat na podstronie: Rejestracja elektroniczna dla studentów (www.usosweb.uni.opole.pl, zakładka: Instrukcje).

Do czasu rejestracji prosimy sprawdzić swój login.

Termin rejestracji: 20 – 26 stycznia 2020 r.

17 lutego 2020 r.  nastąpi zatwierdzenie rejestracji.

Przy rejestracji prosimy o zwrócenie uwagi na opis grupy, do której zamierzają się Państwo zarejestrować.

Grupy z opisem: „Przepis lektoratu"  NIE ODBYWAJĄ ZAJĘĆ i są przeznaczone wyłącznie dla studentów posiadających  uprawnienia do przepisu lektoratu, tzn. zaliczony lektorat na poziomie B2+ z językiem specjalistycznym, np. Język angielski dla psychologów.

.