Uczyć angielskiego jeszcze lepiej, czyli wystartował projekt europejski z udziałem Erasmus+

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Uczyć angielskiego jeszcze lepiej, czyli wystartował projekt  europejski z udziałem Erasmus+

W dniach 4-5 listopada 2019 r.  na Uniwersytecie Opolskim odbył się „kick-off meeting” projektu europejskiego prowadzonego w ramach programu Partnerstwa Strategiczne, Technologically enhanced online opportunities for language learning in inclusive education, w którym nasza uczelnia stoi na czele konsorcjum reprezentującego siedem instytucji z pięciu państw.

Partnerami UO w projekcie są: Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli z Opola, Westfälische Wilhelms-Universität Münster, Zentrum für schulpraktische Lehrerausbildung Münster, z Monastyru w Niemczech, Fundacio Universitaria Balmes, z Barcelony-Vic w Hiszpanii, University of Cyprus, z Nikozja na Cyprze oraz Izraelski Kaye Academic College of Education z Beer-Szewy.

Z partnerami z Hiszpanii i Izraela UO współpracuje od wielu lat w zakresie wspólnych przedsięwzięć naukowych i wymiany studenckiej oraz dydaktycznej. Również z partnerem polskim nasza uczelnia odnotowuje wieloletnią współpracę naukową i dydaktyczną, szczególnie w zakresie zastosowania nowoczesnych technologii informacyjnych w dydaktyce języków obcych.

Wspólnie zaproponowany projekt, który zdobył uznanie recenzentów i otrzymał finansowanie na poziomie blisko 300 tys. euro potrwa przez 36 miesięcy. W tym czasie partnerzy, koncentrując się na potrzebach zarówno uczniów, jak i nauczycieli języka angielskiego w odniesieniu do szeroko rozumianej inkluzji kulturowej i społecznej w nauczaniu języków obcych, czyli bardzo zróżnicowanych potrzeb i możliwości, przygotują forum wymiany doświadczeń między nauczycielami, platformę e-learningową oraz pełny kurs on-line, którego celem będzie przygotowanie nauczycieli języka angielskiego do optymalizacji prowadzenia zajęć, mającej w przyszłości doprowadzić do pełnego włączenia wszystkich uczniów w proces nauczania, który nie wyklucza i nie pozostaje obojętny na zróżnicowane możliwości uczniów wynikające z ich przynależności do mniejszościowych grup społecznych czy narodowościowych.

W pierwszej edycji projektu konsorcjum skoncentruje się na nauczaniu języka angielskiego proponując przykładowe rozwiązania także dla nauczycieli niemieckiego i hiszpańskiego. Rozwinięcie tych zakresów może stać się przyczynkiem do ewentualnych przyszłych edycji projektu.

W pierwszym dniu spotkania członkowie konsorcjum obradowali w siedzibie Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Opolu, gdzie zostali przywitani przez władze tej instytucji oraz przedstawiciela władz miasta, które jest organem założycielskim dla MODN-u. W drugim dniu obrady toczyły się na UO, a zostały poprzedzone spotkaniem z prof. Izabelą Pisarek, prorektor ds. kształcenia i studentów, które oficjalnie zainaugurowało projekt.

Uniwersytet Opolski jest reprezentowany w konsorcjum przez dr Elżbietę Szymańską-Czaplak, dziekan Wydziału Filologicznego oraz mgr. Tomasza Sutarzewicza, koordynatora kierunków oraz pełnomocnika dziekana Wydziału Filologicznego ds. promocji i kontaktów z biznesem.

Tekst: Halina Palmer-Piestrak

8
8
8
8
8
8
8
8
.