Czasopismo naukowe Instytutu Politologii z finansowaniem z MNiSW

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Czasopismo naukowe Instytutu Politologii z finansowaniem z MNiSW

Miło nam poinformować, że czasopismo naukowe „Pogranicze. Polish Borderlands Studies" znalazło się w gronie czasopism, które w najbliższych dwóch latach zostaną objęte  finansowaniem w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych".

„Pogranicze. Polish Borderlands Studies" to czasopismo naukowe, wydawane w Instytucie Politologii Uniwersytetu Opolskiego od 2013 roku. Od 2016 roku czasopismo znajduje się w wykazie czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Dwuczłonowa nazwa wskazuje na obszar zainteresowań redakcji. Pogranicze - bo trzonem tematyki mają być politologiczne konteksty pogranicza. Polish Borderlands Studies - bo na łamy czasopisma zapraszamy także zagranicznych naukowców, zajmujących się badaniami nad granicą i pograniczem.

W zakres tematyczny czasopisma wchodzą takie subdyscypliny i zagadnienia jak np. teoria polityki, integracja europejska, socjologia pogranicza, narodu, stosunków etnicznych, etnografia, geografia polityczna, geopolityka, polityka narodowościowa, lokalna, zagraniczna, polityka społeczna i demografia, stosunki międzynarodowe, historia polityczna i społeczna, antropologia.

Więcej szczegółów znajdziesz TUTAJ

.