Opłata rekrutacyjna

Uniwersytet Opolski pobiera opłatę rekrutacyjną w wysokości 85 zł za rejestrację na każdym kierunku.

1. Kandydatom, po zapisaniu się na wybrany kierunek studiów, zostanie wygenerowany indywidualny numer konta do wniesienia opłaty rejestracyjnej.

Pełny numer rachunku będzie widoczny w formularzu Moje konto w zakładce Płatności.

Ostatnie jedenaście cyfr tego numeru to Twój identyfikator w systemie IRK poprzedzony zerami. Identyfikator w systemie IRK jest widoczny w formularzu Moje konto w zakładce Moje Dane.

Przed dokonaniem wpłaty proszę sprawdzić, czy numer konta został poprawnie wpisany!

W tytule przelewu należy tylko wpisać: Opłata rekrutacyjna.

2. Opłaty wniesione przez kandydata nie podlegają zwrotowi. Wyjątkiem są następujące przypadki:

  • nieotwarcie kierunku studiów spowodowane małą liczbą kandydatów;

  • pomyłki kandydata związanej z wpłatą w zawyżonej wysokości;

  • nieważnej rejestracji – braku zapisu na kierunek/specjalność lub wniesienie opłaty po terminie. Wypisanie z kierunku musi nastąpić najpóźniej w ostatnim dniu rejestracji.

Wniosek o zwrot opłaty rekrutacyjnej (dotyczy rekrutacji zimowej) musi być przesłany wyłącznie drogą elektroniczną na adres: Jozef.Hurek@uni.opole.pl w nieprzekraczalnym terminie 31 marca 2020 r. na formularzu dostępnym na tej stronie.

Po przyjęciu na studia, wszelkich wpłat (czesne, opłaty za powtarzanie semestru itp.) należy dokonywać tylko na otrzymany indywidualny numer konta dostępny w zakładce „Płatności FK” systemu USOSWeb.

.