Opłata rekrutacyjna

Kandydacie, otrzymasz indywidualny numer konta, na który będziesz wpłacać opłatę rejestracyjną. Ostatnie jedenaście cyfr tego numeru to Twój identyfikator w systemie IRK poprzedzony zerami. Identyfikator jest widoczny w systemie po wejściu w „moje konto”. Pełny numer rachunku będzie widać w zakładce „Płatności” po zapisaniu się na program studiów przy pozycji z tym programem studiów. Przed dokonaniem wpłaty sprawdź, czy wpisałeś poprawny numer konta! Przed dokonaniem wpłaty sprawdź, czy wpisałeś poprawny numer konta! Uniwersytet Opolski pobiera opłatę rekrutacyjną w wysokości 85 zł za rejestrację na każdym kierunku. Bezpośrednio po zapisaniu się należy dokonać wpłaty na konto uczelni.

Opłaty wniesione przez kandydata nie podlegają zwrotowi. Wyjątkiem są następujące przypadki:

1. nie otwarcie kierunku studiów spowodowane małą liczbą kandydatów;

2. pomyłki kandydata związanej z wpłatą w zawyżonej wysokości;

3. nieważnej rejestracji – braku zapisu na kierunek/specjalność lub wniesienie opłaty po terminie.

Wniosek o zwrot opłaty rekrutacyjnej (dotyczy rekrutacji zimowej) musi być przesłany wyłącznie drogą elektroniczną na adres: jwiech@uni.opole.pl w nieprzekraczalnym terminie 31 marca 2019 r. na formularzu dostępnym na tej stronie.

Po przyjęciu na studia otrzymasz indywidualne numery rachunków bankowych, przeznaczone do wnoszenia opłat związanych ze studiowaniem (czesne, opłaty za powtarzanie, opłaty za legitymacje studencką, opłaty za miejsce w domu studenta). Opłat tych nie należy dokonywać na rachunek bankowy dostępny w systemie IRK, który służy wyłącznie do wniesienia opłat rejestracyjnych związanych z rekrutacją.

.