Terminy rekrutacji

Rejestracja kandydatów rozpoczyna się 18 grudnia 2018 roku, a kończy 12 lutego 2019 roku. Dokumenty można składać od 29 stycznia 2019 roku.  Ostateczny termin złożenia dokumentów upływa 12 lutego 2019 r. Nie złożenie dokumentów w tym terminie  będzie traktowane jako rezygnacja z podjęcia studiów na UO.

Jeżeli pozostaną wolne miejsca, to kandydaci na drugi stopień mogą być przyjmowani do 8 marca 2019 roku (termin ostateczny). W dodatkowym naborze liczy się tylko kolejność składania dokumentów w komisji rekrutacyjnej. Kandydat po zarejestrowaniu się w IRK i zapłaceniu opłaty rekrutacyjnej (85 zł), składa bezzwłocznie dokumenty w komisji i otrzymuje decyzję o przyjęciu.


.